Boek

overprikkeling-voorkomen

OVERPRIKKELING VOORKOMEN

Vaardigheden en technieken voor (jong)volwasenen met autisme (ASS)
Barbara de Leeuw ISBN 978 90 8850 531 7

Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampt gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burnout of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding geven tot overprikkeling is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.

Overprikkeling Voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren.

Na een verhelderende theorie over de prikkelverwerking en waarneming bij autisme wordt door middel van tips en oefeningen uitgelegd welke stappen er noodzakelijk zijn voor het voorkomen van overprikkeling.
De methodiek is opgebouwd in de vorm van een training en kan mensen met overgevoeligheid voor prikkels trainen hier beter mee om te gaan. Uiteraard is dit boek ook zeer geschikt voor coaches en begeleiders die mensen extra goed kunnen helpen beter om te gaan met hun overgeprikkelde klachten en reacties.

Barbara de Leeuw is autismecoach en pedagoog en werkt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme voornamelijk met (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D. Zelf heeft zij PDD-NOS en ADHD.

Het boek is te bestellen via elke reguliere boekhandel of bij SWP Uitgeverij voor 19,90 euro.