Methodiek

De methodiek Overprikkeling Voorkomen ondersteunt (jong)volwassenen met een vorm van autisme en/of AD(H)D in het preventief leren voorkomen van totale overprikkeling. In gesprek met mensen met autisme/AD(H)D blijkt met name die eeuwige overprikkeling de meeste klachten op te leveren. Van vermoeidheid tot migraine; van woedeaanvallen tot functieverlies.
De methodiek is gedurende 3 jaar ontwikkeld met de hulp van mensen met autisme/AD(H)D tot wat zij nu is: een methodiek die in de praktijk een positief resultaat kan opleveren van 60 tot 70% op het voorkomen van overprikkeling door externe prikkels.

De methodiek is gebouwd op drie pijlers:
Signaleren
Herkennen
Doen!

Signaleren
In de signaleringsfase leert u voor welke prikkels en met welke zintuigen u met name gevoelig bent en tot welke symptomen dat kan leiden.

Herkennen
In de herkenfase leert u genoemde symptomen preventief te herkennen, zodat u in een zo vroeg mogelijk stadium actie kunt ondernemen om verdere escalatie te voorkomen.

Doen!
In deze laatste fase leert u welke stappen u onder andere kunt nemen om in het vervolg zoveel mogelijk rust in uw leven in te bouwen.

Overprikkelingscoach
Speciaal voor ouders, hulpverleners en docenten is deze training in het leven geroepen. In deze training leert u met behulp van een ervaringsdeskundige te kijken door de ogen van de ander. Tevens leert u het belang van praten mét mensen met autisme, in plaats van praten over en invullen voor.